Cảm giác của tôi khi ấy rất rỏ ràng mình đang ở giữa đại dương , dưới là biển xanh ngắt một màu , trên là trời xanh ngắt một màu và trước mặt là hoa sen màu xanh lớn vô cùng .Thân tâm khi ấythanh thản an lạc và tự tại vô cùng .
Cảm giác của các bạn thì sao ?