Ðề: Thông báo về việc không up bài trong mục cần bán, cần mua được

Thanks Bác Nhưng sao em đang dùng Firefox mà vẫn bị lỗi Bác à ?