Chào các anh.
Em tham gia diễn đàn đã lâu. Tìm hiểu câc tôn giáo và đạo pháp.
Muốn tu nhân học phật. Theo phái BSKH. Nhưng để có người hướng dẫn và hành theo khó quá.
Xin các huynh đi trước hướng thêm.