bạn thử trả lời câu hỏi? tại sao những vụ án người bị giết không báo mộng cho người thân, hoặc sao không gọi hồn để biết được hung thủ...