Trích dẫn Nguyên văn bởi mau_don_hoa_tien Xem Bài Gởi
coi bói mà 100k mắc quá ma xa nữa o quận 7 lận , ai biết chổ nào khác , gần hơn 1 tí được không , khỏang 50k là vừa , mình cũng đang muốn xem ....
Muốn xem gì xem cho