Kính chào các cao nhân!
^^
Lu chẳng dám thử thách chi ... hôm nay bùn bùn chỉ muốn đố mọi người câu đố nhỏ:

Tập hồ sơ của Lu ở đâu?

kính chờ câu trả lời!