Nhất mệnh, nhì vận, tam phong thuỷ. 1 cuộc đất linh cũng giống như 1 thanh bảo đao vậy, bảo đao chỉ xứng với anh hùng. Không phải ai cầm bảo đao cũng có thể khống chế và phát huy được uy lực của nó. Gia tộc không đủ phước báo thì làm sao trụ vững lâu dài trên linh mạch được.