khi nào tìm thấy di tích một thành phố nào thời đó trên đất việt bắc thì may ra mình tin có sự "ngoại thương" thời đó.