Trích dẫn Nguyên văn bởi Thuongdan Xem Bài Gởi
TD nghĩ rằng cũng chẳng thể thay đổi được gì ở bác.
Thay đổi làm gì cho nó thiệt thân hả cụ Thuongdan ???? life is too short..
Nhất là khi thời tuổi trẻ của Dr.Lonist chỉ là giẻ rách thì còn bao lâu ta cần nên tận dụng..để bù đắp...
Kẻ khôn ngoan hơn người, đứng trên mọi người là cần sống mà KHÔNG TỰ THẤY NHỤC VỚI NHỮNG CHUYỆN MÌNH LÀM CHO DÙ KHÔNG AI BIẾT ĐƯỢC ..LOẠI TỰ MÌNH KHÔNG THẸN VỚI CHÍNH MÌNH MỚI LÀ KẺ ĐẠT CẢNH GIỚI CAO NHẤT..