Haha, bác làm bác sỹ thì có nhiều bí quyết giữ gìn sức khỏe rồi. 15 jobs hay 15h / day thì chắc bác là bác sỹ sản khoa đấy nhỉ :)

Chỉ có vậy mới làm phụ nữ luôn tìm đến :D