ĐẮC ĐỊA BỊ THƯ DINH VÀO BÀN CHÂN PHAI BÂY GIỜ KHÔNG BIẾT TÌM THAY NHƯ THẾ NÀO ĐỂ CHỮA MONG CÁC BẠN TRÊN DIỄN ĐÀN CHỈ DUM VÔ CÙNG CẢM ƠN