Thời gian gần đây làm ăn suy bại, lại có người từng ham he sẽ êm mình. Sau này gặp một số đạo hữu, ai "soi" cũng nói là bị bùa lỗ ban. Xin hỏi các anh chi em, làm sao để khẳng định điều này?

Xin chân thành cám ơn.