Từ bấy đến nay ta ghét mưa
Mưa mang nối nhớ mối tình xưa
Mưa đem lạnh lẽo mùa đông tới
Mưa vẫn là buồn , như thuở xưa

Mưa vẫn là mưa vẫn lạnh lùng
Ta nhìn mưa rớt dạ mông lung
Mong sao nắng đẹp trời hanh nắng
Ngắm má nàng xuân đẹp lạ lùng...

Ta vẫn về đây một tối đông
Ngoài hiên mưa vẫn lạnh tợ đồng
Co ro toan luyện hàn băng chưởng
Chợt nhớ đã thằng phế võ công ...green3

VDK