Chào anh NCD. Không biết anh có còn sinh hoạt trên diễn đàn này không? Tôi thắc mắc về bài viết của anh bên Phongthuyquan nhưng bên đó không cho post bài nên tôi hỏi ở đây. Trong các bài viết về Nhị thập bát tú của anh có thêm phần ngoại lệ (mà các sách khác không có). Tôi đọc thấy có nhiều mâu thuẫn. VD: sao Hư (hung tú)
Gặp Thân , Tý , Thìn đều tốt , tại Thìn Đắc Địa tốt hơn hết. Hạp với 6 ngày Giáp Tý , Canh Tý , Mậu Thân , Canh Thân , Bính Thìn , Mậu Thìn có thể động sự. Trừ ngày Mậu Thìn ra , còn 5 ngày kia kỵ chôn cất.

Thực tế là, sao Hư luôn luôn rơi vào các ngày Thân, Tý, Thìn. Nếu theo phần ngoại lệ của anh thì sao Hư sẽ không phải là hung tú nữa mà sẽ là cát tú. Mong anh NCD hay bạn nào đó có thể giải thích dùm phần này.