Chùm ảnh chuẩn bị trục vớt chiếc xe gặp nạn:Lực lượng cứu hộ dò tìm xung quanh khu vực nổi dầu


Những thợ lặn giỏi nhất được huy độngChuẩn bị phương tiện để lặn

Chuẩn bị kéo dây neoChuẩn bị tiếp nước tìm chiếc xe khách gặp nạn

Tốp thợ lặn đầu tiên phải ngoi lên mặt nước do hết oxy

Ông Nguyễn Nhật, PCT UBND Tỉnh Hà Tình (ngoài cùng bên trái): "Bằng mọi giá phải đưa được xác chiếc xe gặp nạn lên"

H.Sang - D.Tuấn - C.Quyên - K.Anh - T.Minh - T.Thức - Q.Huy