Huynh đệ nào ko có host thì có thể chạy nhạc từ các site lớn khác với Băng thông lớn sẽ load rất nhanh ở đây tôi có Embed Video từ www.baamboo.com,www.Clip.VN,www.YouTube.com(Hôm nào sẽ đưa thêm)
Cấu trúc của link post như sau:
Ví dụ của Baamboo
Code:
[baam boo] Link nhạc  ở đây [/baam boo]
Nhớ là viết liên nhau với có tác dụng xem hình dưới:

các Site khác làm tương tự như trên :youtube,clipvn
[you] thấy thế nào??? nếu chưa hiểu thì cứ post lên đây mình sẽ hỗ trợ
Chúc thành Công!