Các bạn có kinh nghiệm xin chỉ giúp mình thủ tục khi dọn về nhà mới (nhà đi thuê, họ đã ở rồi)
1. Có chuyển bát hương, bàn thờ ở nhà cũ của mình đến không, nếu nhà mới họ không chuyển bát hương đi thì mình xử lý thế nào ạ.
2. Làm lễ cúng nhà mới vào lúc nào, (mình thấy bảo tránh làm lúc trtoois0ss), lễ vật có những gì, bài khấn như thế nào?
3. Đồ cần thiết mang đến vào ngày dọn nhà mới, có cần ngủ lại ngày hôm đó.

Mình không hiểu vì sao phụ nữ mang thai lại không được chuyển nhà. Có cần làm gì để kiêng không, các bạn chỉ giúp nhé.. Xin cảm ơn