THỜI ĐẠI HỒNG BÀNG
(258 ?TCN )
Thời đại Hồng Bàng thượng cổ xưa
Biết bao truyền thuyết động tâm tư
Xích Quỷ , Động Đình thuộc nước Việt
Hồ Nam, Ngũ Lĩnh đất dân ta
Âu Cơ, Tiên nữ sinh trăm trứng
Sùng Lãm , Lạc Long lập quốc gia
Dòng giống Rồng Tiên sinh Lạc Việt
Hùng Vương thủy tổ nước non nhà

GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
(TK thứ 7 TCN- 258TCN)
Đất Tổ Phú Thọ
Quốc Tổ Hùng Vương giỗ tháng ba.
Mồng mười âm lịch rủ nhau về.
Hồn thiêng dân tộc hòa sông núi
Linh khí trời Nam dội bốn bề
Ngọc phả truyền giao phong tục giữ
Trống đồng lưu dấu tích xưa đề
Phong Châu,Phú Thọ kinh đô cũ.
Nghĩa Lĩnh còn đây Cột đá thề

TRƯNG NỮ VƯƠNG
(40-43)
Mê Linh nữ kiệt Hai Bà Trưng.
Khởi nghĩa Hát Môn động Bắc phương
Tô Định bỏ thành về Hán trốn
Hai Bà lập quốc dựng quê hương
Ba năm danh trấn bình thiên hạ
Một kiếp tung hoành giữ núi sông
Nợ nước thù nhà đền đáp trọn
Tiếng thơm sử sách muôn đời vương

BÀ TRIỆU
Bắc thuộc lần thứ 2
(43-544)
Bà Triệu khởi binh tại núi nưa
Cùng anh quyết chí dựng sơn hà
Đạp luồng sóng dữ thâu thiên hạ
Chém cá Trường Kình phá giặc Ngô
Lệ Hải cưỡi voi xông chiến trận
Nhụy kiều vung giáo dựng cơ đồ
Nữ nhi hào khí ngàn năm hiếm
Luu danh thiên cổ rạng sử nhà

NHÀ TIỀN LÝ
(544-602)
(KInh đô đầu tiên của nước Việt)
LÝ BÔN
Đất nước đọa đầy khổ lắm thay
Giặc Lương tàn ác đã bao ngày
Khởi binh Lý Bí mang nguồn sống...
Khiển tướng Lý Bôn hẹn tương lai...
Thứ sử các Châu đều chiến bại
Đoàn quân Lâm Ấp ngậm chua cay...
Vạn Xuân xưng đế nhà Tiền Lý
Hùng khí nam thiên ngút trời mây

NHÀ NGÔ
(939-1407)
NGÔ QUYỀN
ĐẠI THẮNG BACH ĐẰNG
năm 938
Bạch Đằng thủy chiến khí hùng vang
Hoằng Tháo bại binh sinh mạng tàn
Nam Hán vương triều chiến cuộc bại
Kỷ nguyên Đại Việt thế thời sang
Ngô Quyền đại thắng yên bờ cõi.
Lưu Nghiễm tan tành mộng ngoại bang
Nam Quôc giờ đây dành độc lập
Ngàn năm Bắc thuộc đã sang trang

NGÔ QUYỀN
(939-1407)
LÀNG CỔ ĐƯỜNG LÂM.
Đường Lâm làng cổ đất hai vua.
Bản sắc xứ Đoài luyến khách du
Bố cái đại vương lưu sử sách.
Ngô Quyền hoàng đế định sơn hà.
Cổng làng Mông Phụ cây đa cỗi.
Chùa Mía Sùng Nghiêm tượng gỗ xưa
Văn miếu Sơn Tây hoài niệm cũ
Ngàn năm văn vật nước non nhà.

NHÀ ĐINH
(968-980)
ĐINH TIÊN HOÀNG
CỐ ĐÔ NINH BÌNH
Danh thắng Tràng An xưa cố đô.
Hoa Lư vuợng khí đất hai vua.
Cờ lau tập trận khơi cơ nghiệp.
Áo vải khởi binh dựng đế đô....
Bộ Lĩnh vua Đinh dẹp loạn sứ.
Đại Hành hoàng đế định sơn hà..
Vân Nga thái hậu giao quyền bính.
Phá Tống bình Chiêm lưu sử hoa.

NHÀ TIỀN LÊ
(980_1009)

VUA LÊ ĐẠI HÀNH
Non nước nguy nan bởi địch quân
Lê Hoàn xưng đế được lòng dân
Chém Hầu Nhân Bảo ngời uy dũng
Bắt Triệu Phụng Huân rạng nghĩa nhân
Bao tướng toàn tài quy dưới trướng
Nhiều người cơ trí phục trong màn
Bình Chiêm phá Tống yên bờ cõi
Ổn định biên cương thật xuất thần

NHÀ LÝ
(1009-1225)

NGÀN NĂM THĂNG LONG
Thiên địa giao hoà vân tụ long
Long vân linh ứng hội non sông
Hồn thiêng dân tộc thắm Trời Việt
Nguyên khí sơn hà rạng biển Đông
Thắng địa Rồng chầu sinh Thánh đế
Thượng đô Hổ phục xuất Minh vương
Thăng Long chiếu chỉ dời kinh cũ
Hậu thế nào quên công tổ tông

-LINH KHÍ THĂNG LONG
Rồng muôn năm cũ đón Rồng nay
Hào khí trời Nam tỏa đất này
Xã tắc lâm nan nhiều kẻ sĩ
Sơn hà nguy biến lắm nhân tài
Tổ tiên mở cõi dầy công dựng
Con cháu giữ bờ tiếp buớc xây
Hiệp lực đồng tâm hòa thế nước
Thăng long linh khí ngút trời mây

THĂNG LONG HOÀI NIỆM.
Hà Nội Hồ Gươm rạng ánh xuân.
Đài Nghiên Tháp Bút lắng tâm tràn.
Nghe lời thiên cổ hùng anh vọng.
Lặng tiếng thời gian hào khí ngân.
Huyền thoại lưu truyền hoài kẻ sĩ
Sử xanh vang bóng nhớ danh nhân .
Thăng Long Tứ Trấn hồn sông núi.
Con cháu Lạc Hồng đáp nghĩa ân

CHÍ LẠC HỒNG...
Thiên cổ lưu danh chí Lạc Hồng.
Ngàn năm văn vật đất Thăng Long.
Binh hùng tướng mạnh ngời nhân nghĩa
Dân giỏi vua hiền khuất bạo tàn.
Hội nghị Diên Hồng bàn quốc sách.
Tiếng loa Như Nguyệt luận mưu thần.
Đã bao thế hệ dâng xương máu.
Một dải non sông triệu tấm lòng.

TIẾNG NON SÔNG
Cùng đi tìm tiếng non sông
Nước non ngàn dặm nối vòng tay chung
Hồn thiêng sông núi soi đường
Buổi đầu dựng nước vua Hùng trao gươm
Sơn hà xã tắc thăng trầm
Trải bao triều đại danh thơm lưu truyền
Nào quên công đức tổ tiên
Sử xanh mãi vọng lời hiền nhân xưa
Lạc Hồng định tại thiên thư
Trời Nam một cõi an cư muôn đời
Đồng tâm hiệp lực giống nòi
Dựng xây tổ quốc rạng ngời biển Đông

.
KINH ĐÔ NƯỚC VIỆT
Hà Nội Thăng Long hào khí ngân.
Ngàn năm văn vật lắm danh nhân
Anh hùng muôn thuở diệt cường địch
Hào kiệt bao phen chống ngoại xâm
Đền Ngọc Sơn lưu chân mặc khách
Cầu Thê Húc dõi bóng tao nhân.
Cổ ngư,Trúc Bạch hồn xưa vọng
Văn Miếu anh tài rạng sử Nam

VĂN MIẾU XƯA VÀ NAY
Xuân về Văn Miếu mở thi đàn
Đủ mặt anh hào cao kiến phân.
Vườn Giám điện Chu bình học thức.
Hồ Văn cửa Khổng luận thơ thần.
Lưu danh tiến sĩ trang anh kiệt
Thờ tự hiền tài bậc Thánh nhân.
Đại học đầu tiên triều Lý dựng.
Từ chương Nho học nay suy tàn.

VĂN MIẾU ngày Xuân
Địa danh Văn Miếu tiếng tăm xưa.
Đại học đầu tiên triều Lý ta.
Vườn Giám năm nào đầy sĩ tử.
Hồ Văn ngày ấy lắm nhà thơ
Gác Khuê trước vẫn bình văn học.
Cửa Khổng thời nay luận mỹ từ.
Tết đến văn đàn thi tứ hội.
Ngày Xuân phong tục nước Nam nhà

***

VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM
Quốc Tử Giám trường xưa đã tan
Từ chương Nho giáo cũng suy tàn
Sân Trình cửa Khổng dậy trung hiếu
Văn Miếu Bái Đường thờ thánh nhân
Tiến sĩ lưu danh bia đá tạc.
Thánh hiền truyền lễ tiếng thơm lan
Ngàn năm Văn hiến nêu gương sáng
Đại học đầu tiên của nước Nam

HUYỀN SỬ HỒ TÂY
Diễm lệ Hồ Tây truyền thuyết mang
Địa danh thần tích đất Thăng Long
Kim Ngưu ,Xác Cáo cổ nhân gọi
Lãng Bạc,Diêm Đàm xưa đã xưng
Chùa Trấn Quốc ,tâm linh Lạc Việt
Phủ Tây Hồ , tín ngưỡng dân gian
Tao nhân mặc khách đề thơ vịnh
Cảnh sắc hữu tình Tạo Hóa ban

CHÙA TRẤN QUỐC
Hơn ngàn năm trụ đất Thăng Long
Trấn Quốc chùa thiêng dân Lạc Hồng
Trúc Bạch liễu reo hồn tổ quốc.
Hồ Tây khí tỏa xứ Tiên Rồng
Trang nghiêm trầm mặc nơi trần thế
Tín ngưỡng tâm linh chốn bụi hồng
Cửa Phật nên thơ lồng bóng nước
Tiếng chuông thoát tục điểm tâm không

Thăng Long tứ trấn - Dấu mốc long mạch đất kinh kỳ

Thăng Long Tứ trấn gồm bốn ngôi Đền:
- Đền Bạch Mã trấn phía Đông;
- Đền Voi Phục trấn phía Tây;
- Đền Kim Liên trấn phía Nam;
- Đền Quán Thánh trấn phía Bắc.

THĂNG LONG TỨ TRẤN
Thăng Long tứ trấn bốn đền thiêng.
Huyền thoại ngàn xưa sử sách truyền.
Bạch Mã Đông thành Long Đỗ ngự.
Kim Liên Nam trấn Cao Sơn yên
Phía Tây hoàng tử Linh Lang quản.
Hướng Bắc Đế Quân Quán Thánh nhìn
Thần tích bao đời thời lập quốc.
Địa linh long mạch phá Cao Biền.

CHÙA HƯƠNG
Hữu tình cẩm tú cảnh Hương sơn.
Suối Yến nên thơ khách lạc hồn
Bến Đục lao xao người đến viếng
Đền Trình lễ lạc cúng sơn thần
Thành tâm Phật niệm nhanh chân tiến
Kính cẩn Nam mô thả bước dồn.
Cửa Võng Thiên Trù am Phật Tích.
Chùa Hương danh thắng nhất Nam bang

HÀ NỘI MÙA THU
Hà Nội thay mầu lúc chớm thu.
Hớp hồn du khách đã bao mùa.
Hoa sữa Nguyễn Du nồng nỗi nhớ
Lá vàng Hoàng Diệu thắm hồn thu
Thê Húc Tháp Rùà huyền thoại cổ.
Ngọc Sơn Tháp bút địa danh xưa.
Heo may se lạnh lưu chân khách
Liễu rủ bên hồ động ý thơ

NHÀ TRẦN
(1226-1400)

.TRẦN NHÂN TÔN
Lễ hội truyền đăng trên non thiêng
YÊN TỬ

Non cao Yên Tử khí thiêng tràn
Thiền quán Trúc Lâm dẫn lối trần
Hậu thế đồng tâm xây pháp bảo.
Chúng sinh cộng lực dựng truyền đăng.
Phật hoàng khai mở đường tu chánh.
Hành giả noi theo ánh đạo vàng.
Chiếu diệu quang minh nơi Bảo tượng.
Chùa Đồng huyền ảo chốn nhân gian

ĐỨC THÁNH TRẦN
Sử sách lưu danh Đại Quốc Công.
Đại vương Quốc Tuấn bậc danh thần.
Khoan dung tài trí vang thiên hạ.
Đức độ anh minh trấn nước Nam.
Bảo toàn cương thổ dùng kế sách.
Giữ yên bờ cõi hiến mưu thần.
Nguyên Mông cường quốc bao phen bại.
Đại Việt sáng soi trang sử hùng

CHIẾN THÁNG NGUYÊN MÔNG
Đại phá Nguyên Mông triều đại Trần
Lưu danh sử sách thắng ba lần.
Bạch Đằng thủy chiến tiêu Ô Mã.
Vạn Kiếp phục binh đuổi Thoát Hoan.
Hưng Đạo thảo chương Hịch Tướng Sĩ
Vua Trần bàn kế Hội Bình Than.
Quân dân đồng thuận quyết tâm đánh.
Địa lợi nhân hòa thế địch tan

GIAI THOẠI NỒI NƯỚC TẮM GIỮA CHIÊU MINH VÀ QUỐC TUẤN
Hiềm khích một đời quyết xóa mau
Thời thế đang chờ buộc cần nhau
Chiêu Minh đáp lễ vì non nước
Quốc Tuấn nặng tình sông núi trao
Thượng tướng ngâm bồn mơ chống giặc
Quốc công nấu nước ngẫm mưu sâu
Một nồi nghĩa khí đong hồn nước
Giai thoại truyền đời vọng kiếp sau

PHẠM NGŨ LÃO
( Bên đường đan sọt)
Bên đường đan sọt ngẫm quân cơ
Quân địch quân ta luận thế cờ
Hàn sĩ tới thời gặp chủ tướng
Nhân tài đúng vận cứu sơn hà
Bầy mưu diệt địch vang danh tiếng
Tính kế khiển quân rạng sử nhà
Một bụng binh thư mang giúp nước
Phá quân Mông Cổ, khải hoàn ca

ĐẶNG DUNG
( Mài kiếm dưới trăng)
Dưới trăng mài kiếm trả thù nhà
Nợ nước bạc đầu huyết lệ sa
Chí lớn sáng soi vầng nhật nguyệt
Lòng son nung nấu bản hùng ca
Phất cờ khởi nghĩa diệt xâm lược
Bố trận bầy binh phá giặc Tàu
Vì nước quên thân tròn nghĩa khí
Đặng Dung tử tiết rạng ngàn sau

TRẦN BÌNH TRỌNG
( Ta thà làm quỷ nước Nam )
Làm quỷ nước Nam hãy nhớ cho
Lưu danh thiên cổ thế nhân thờ
Thăng Long thoái bước xoay thời cuộc
Thiên Mạc cầm chân giữ ván cờ.
Quắc mắt can trường khi thất thế
Buông lời cương trực lúc sa cơ
Đầu rơi khí tiết kinh hồn giặc
Chủ tướng Nguyên Mông cũng sững sờ

ĐÈO HẢI VÂN
Hải Vân sơn đệ nhất hùng quan.
Biển bạc mây xanh lượn cuối ngàn.
Đất Liên Chiểu, Nam Ô hào khí tỏa
Vịnh Lăng Cô ,Bạch Mã ý thơ ngân
Châu Ô Châu Rí thời Chiêm Quốc.
Thuận Hóa Tư Dung triều đại Trần
Sính lễ Huyền Trân duyên Chế đế
Đèo Mây tuyệt mỹ xứng danh lam

LIÊN MINH CHIÊM VIỆT
Liên minh Chiêm Việt thắng Nguyên Mông.
Thế giới lưu danh trang sử vàng.
Chiến tượng oai hùng vang đất Bắc.
Vó câu hào khí dậy trời Đông.
Huyền Trân thừa lệnh dâu Chiêm quốc
Mân đế nên duyên rể Đại Nam.
Vận nước suy vi Mân đế tử.
Vương triều dậy sóng loạn tương tàn.

NHÀ HẬU LÊ
(1527-1802)

VUA LÊ LỢI
Hào trưởng xứ Thanh quyết phất cờ
Dấy binh khởi nghĩa ngẫm quân cơ
Một bụng kinh luân mang giúp nước
Một thân cơ trí giữ sơn hà
Xương Giang , Tốt Động vây Minh tướng
Chúc Động , Chi lăng diệt giăc Tàu
Mưòi năm nếm mật xây hồn nước
Bình Ngô Đại Cáo rạng sử hoa

ẢI CHI LĂNG.
Ải Chi Lăng chiến lũy hình thang.
Núi Mã tướng Lê chém Liễu Thăng.
Hào khí ngút trời ngời hiểm địa.
Tiếng thơm cao vút rạng non sông
Địa linh nhân kiệt bình quân Tống
Quân giỏi tướng tài phá giặc Mông
Cửa Quỷ Môn Quan xâm lược ngán
Biên thùy xứ Lạng trấn Thăng Long

VUA LÊ THÁNH TÔN
Thịnh trị thời vua Lê Thánh Tôn
Anh minh tài giỏi khó người hơn
Mở mang Đại Việt , chia biên giới
Bình định Chiêm Thành diệt ngoại xâm
Đá Bia sừng sững , miền cương thổ
Đèo Cả trùng trùng dải đất Nam
Bộ luật đầu tiên Hồng Đức soạn
Thái bình một thuở, thời vàng son

VỤ ÁN LỆ CHI VIÊN
Bất công vụ án Lệ chi Viên.
Nguyễn Trãi từ quan chẳng được yên.
Vạn cổ mãi đau lòng đố kỵ.
Ngàn thu còn xót nỗi oan khiên.
Danh nhân văn hóa đời nay xét
Tướng lĩnh tài ba hậu thế khen.
Tam tộc tru di trời đất thảm.
Côn Sơn uất khí vọng thanh thiên

Danh tướng TRẦN NGUYÊN HÃN.
Oan khiên thấu Trời.

Tướng Trần nguyên Hãn sử lưu danh
Vì nước phò Lê diệt giặc Minh.
Thuận Hóa dụng binh ngời vũ dũng.
Xương Giang thắng giặc rạng hùng anh.
Lũng Nhai hội tướng đất trời chứng
Lập Thạch trầm mình hậu thế bình
Vì kẻ dèm pha đành tự tận.
Công thần oan khuất thấu cao xanh

TRÊN ĐỈNH HẢI VÂN SƠN
Trên đỉnh Hải Vân một dải liền.
Năm xưa tiên tổ nối hai miền
Phóng tầm mắt quát gom sông núi
Thu cả nước non một ánh nhìn.
Bàng bạc mây trời lơ lửng núi.
Dịu dàng sương phủ lửng lơ triền.
Tiền nhân đã nối liền Nam Bắc.
Chữ S sơn hà định tại thiên.

THÁP CHÀM
Tháp Chàm cô tịch bóng điêu tàn.
Phế tích sầu vương lệ chứa chan.
Chiêm quốc dật dờ hồn tướng sĩ.
Đồ Bàn hoang hóa bóng lê dân.
Thăng trầm vận nước Hoàng Thiên định.
Thành bại vương triều Tạo Hóa ban.
Lau lách thì thầm lời cố quốc.
Hồn thiêng vang vọng tiếng giang san.

Vĩnh biêt cụ RÙA huyền thoại

Thôi thế từ nay vĩnh biệt đời.
Cụ Rùa vang bóng đã về Trời.
Hồ Gươm kiếm báu sử xanh vọng
Hoàn Kiếm gươm thần huyền thoại khơi.
Vạn đại sơn hà hùng chí rạng
Ngàn năm sông núi khí thiêng ngời.
Kim Quy hộ quốc trao thần nỏ.
Vận nước rồi đây thiếu Cụ rồi...!
Buồn.....................

HÀ NỘI MÙA THU
Hà Nội thay mầu lúc chớm thu.
Hớp hồn du khách đã bao mùa.
Hoa sữa Nguyễn Du nồng nỗi nhớ
Lá vàng Hoàng Diệu thắm hồn thu
Thê Húc Tháp Rùà huyền thoại cổ.
Ngọc Sơn Tháp bút địa danh xưa.
Heo may se lạnh lưu chân khách
Liễu rủ bên hồ động ý thơ

PHÚT GIAO MÙA
Thăng Long hoài niệm phút giao mùa.
Hà Nội một thời thanh lịch xưa
Phố xá đầu thu vàng sắc ...luyến
Mây trời cuối hạ chuyển mầu... ru
Hồi chuông Trấn Quốc xôn xao vọng
Nhịp đập Ba Đình văng vẳng đưa
Tiếng trống Lạc Hồng vang giục giã
Sơn hà khắc khoải nỗi niềm pha

. HÀ NỘI ĐẦU ĐÔNG
Trời Hà Nội cái rét đầu đông.
Bàng bạc heo may rộn tiếng lòng.
Chiếc lá lìa cành òa ký ức
Phố phường thay áo nỗi niềm đong.
Gam mầu cổ kính Thăng Long vọng
Dấu ấn hào hoa Hà Nội mang
Hoài cảm hương xưa ngày tháng cũ
Hồ Gươm in bóng cố nhân mong.

TRỊNH NGUYỄN PHÂN TRANH

ĐẤT THẦN KINH.
Phú Xuân chín Chuá dựng kinh kỳ.
Minh Mạng truyền đời đế hệ thi.
Thiên Mụ chiều ngân chuông kệ đắm.
Hương Giang đêm vọng Mái Nhì mê....
Xa hoa Đại Nội vương thành cổ.
Dân dã Thanh Toàn phiên chợ quê.
Vọng Cảnh Ngự Bình nơi thưởng ngoạn
Mộng mơ xứ Huế luyến người đi.

MỞ ĐẤT PHƯƠNG NAM
Chín đời Chúa Nguyễn mở phương Nam.
Xương máu cha ông trải khắp miền.
Dẫn thủy nhập điền đào Vĩnh Tế.
Xây thành đắp lũy lập Sài Côn.
Ngoan cường mưu lược người tài đức
Trí dũng cương thường bậc nghĩa nhân.
Mưa thuận gió hoà trên đất mới.
An cư lạc nghiệp nhớ công ơn.

Ngài LƯƠNG VĂN CHÁNH

Mở cõi an dân trấn Phú Yên
Ngài Lương Văn Chánh Bâc danh nhân
Dân làng thờ phượng Thành hoàng xứ
Vua chúa sắc phong thượng đẳng thần
Sự nghiệp lẫy lừng vinh họ tộc
Chiến công hiển hách rạng gia tiên
Anh linh hòa quyện hồn sông núi
Hậu thế noi gương báo Quốc ân

XỨ HUẾ
Thần kinh một thuở đất kinh kỳ.
Xe ngựa dập dìu quyền quý đi
Vọng Cảnh chiều buông hò mái đẩy.
Sông Hương đêm vọng khoan hù mê.
Quân thần say đắm lời ca tử.
Lữ khách ngất ngây điệu mái nhì.
Thiên Mụ, Tràng Tiền bao kỷ niệm.
Mộng mơ xứ Huế cõi đi về.

Mộ Chúa NGUYỄN không còn

Công lao Chúa Nguyễn mở phương nam.
Mộ Chúa giờ đây đã mất tăm
Lăng tẩm san bằng hậu thế xót
Cốt xương hủy hoại đau lòng dân.
Thế thời biến chuyển vương quyền bại
Chiến cuộc suy vong vận Chúa tàn.
Nam tiến thành công tài đức Chúa.
Muôn đời dân Việt nhớ công ơn

NHÀ TÂY SƠN
(1789-1802)

Vua QUANG TRUNG
Về thăm đất võ đất Tây Sơn.
Hào khí còn vang chí Lạc Hồng.
Vó ngựa Quang Trung rền ải Bắc.
Thủy binh Nguyễn Huệ động trời Nam
Dụng quân thần tốc kinh hồn địch.
Liệu việc như thần khiếp giặc Tôn.
Xoài Mút ,Đống Đa ngời chiến tích
Lưu danh sử sách bậc minh quân

Nữ tướng BÙI THỊ XUÂN
Hậu thế lưu danh Bùi thị Xuân.
Vào sanh ra tử giúp Tây Sơn.
Tài ba nữ kiệt đất Bình Định.
Cân quắc anh thư cõi nước Nam.
Giúp nước quên thân trang liệt nữ.
Phò vua ra sức bậc trung thần .
Voi dầy ngựa xé không thay sắc.
Giữa chốn pháp trường vẫn thản nhiên

VUA GIA LONG
Dựng nên triều đại thật phi thường
Nhẫn nhục chờ thời bậc đế vương
Vũ dõng vô song đầy quyết đoán
Cơ mưu tột bực thật khôn lường
Hiền tài dưới trướng bao nhiêu xứ
Kẻ sĩ đầu quân biết mấy phương
Thống nhất giang sơn về một mối
Hoàng thiên không phụ một minh vương

TÌNH BẠN HAI DANH TƯỚNG
TRẦN QUANG DIỆU VÀ NGUYỄN VĂN THOẠI
Vẹn tình tri kỷ chốn sa trường
Chiến cuộc đối đầu mộng bá vương
Trí dũng nghìn thu sử sách vọng
Đức tài hậu thế tiếng tăm vang
Vì dân giúp nước phò vua chúa
Vì nghĩa cứu nguòi cải lệnh vương
Tướng Diệu sa cơ Văn Thoại giúp
Buộc Trần đổi họ nối tông đường

PHẠM HỒNG THÁI
( Tiếng bom Sa Điện )

Tiếng bom Sa Điện động năm châu
Chí sĩ ngoại bang phải cúi đầu
Sống chết coi thường vì nghĩa cả
Tử sinh xem nhẹ tựa hồng mao
Động lòng đế quốc nơi phương Bắc
Khiếp vía thực dân giữa đất Tầu
Tiết khí ngàn thu lưu sử sách
Tấm gương trung liệt rạng đời sau

ĐINH CÔNG TRÁNG
( Chiến lũy Ba Đình)
Chiến lũy Ba Đình lưu sử xanh
Ngài Đinh công Tráng bậc hùng anh
Đào hào đắp lũy chống đô hộ
Tuyển tướng mộ quân quyết đấu tranh
Đáp chiếu Cần Vương vì nghĩa khí
Đáp lời sông núi đã hy sinh
Tiếng thơm còn mãi cùng non nước
Giặc Pháp kinh hồn phải nể danh...

ĐỀ THÁM
(Hùm thiêng Yên Thế)

Hùm thiêng Yên Thế đã lưu danh
Khuấy nước chọc trời nhẹ tử sinh
Một kiếp tung hoành nơi ải lạnh
Một đời ngang dọc chốn biên thành
Chiến tranh du kích giặc Tây khiếp
Chiến thuật dùng người tướng Pháp kinh
Ứng biến tùy cơ đầy bản lĩnh
Hùm thiêng Yên Thế đã lưu danh

Đêm khuya 26 tháng 9 năm 1888,[8] vua Hàm Nghi bị bắt khi đang ngủ, Tôn Thất Thiệp bị đâm chết. Khi đó, ông mới 17 tuổi, chống Pháp được ba năm. Nhà vua đã chỉ thẳng vào mặt Trương Quang Ngọc mà nói rằng:
"Mi giết ta đi còn hơn là mi mang ta ra nộp cho Tây".)

VUA HÀM NGHI
Xuống chiếu Cần Vương quyết đối đầu
Nằm gai nếm mật sá gì đâu
Hàm Nghi chí lớn gan đầy bụng
Tôn Thất can trường dưới trướng hầu
Hào kiệt phất cờ đền nợ nước
Quân dân khởi nghĩa đáp ân sâu
Vị vua nghĩa khí muôn đời nhớ
Cuộc sống thanh tao đến bạc đầu

VUA THÀNH THÁI
Vị vua bị kẹp giữa ngai vàng
Nước mất nhà tan , đám sói lang
Quyết học cho bằng nước tiến bộ
Quyết tâm phổ biến cái hay chung
Xá chi cái bóng vương quyền rỗng
Để được tiếng thơm lưu sử vàng
Thành Thái vị vua thà biệt xứ
Nỗi đau mất nước mãi còn mang

(Khi tay dơ thì lấy nước mà rửa, khi nước bẩn thì lấy chi mà rửa?"
Người thị vệ chưa biết trả lời ra sao thì vua Duy Tân nói tiếp:
"Nước dơ thì phải lấy máu mà rửa, hiểu không?)

VUA DUY TÂN
Tột đỉnh xa hoa cũng chẳng màng
Nước còn nô lệ hưởng gì chăng
Quyền thần hiến kế xoay tình thế
Kẻ sĩ bầy mưu quyết lật trang...
Đau đáu một đời vì xã tắc
Ngậm ngùi một kiếp bởi non sông
Duy Tân chí lớn ngàn thu vọng
Sử sách lưu danh bậc đế vương

HOÀNG HẬU NAM PHƯƠNG
Mẫu nghi thiên hạ đất phương Nam.
Hoàng hậu cuối cùng nước Đại Nam.
Sâu sắc thông minh đầy quyết đoán
Đảm đang khôn khéo biết cầm cân.
Hoàng thành lỗi ước lời chung thủy
Cung cấm vẹn thề chữ sắt son
Tột đỉnh vinh hoa nghèo hạnh phúc.
Tha hương đất khách nỗi niềm đan

TÌNH CAO THƯỢNG.
Họa thơ CÔ KHÓC CẬU của cụ Phan Bội Châu về mối tình trung liệt của Cô Giang

Sấm nổ ngang trời vẫn thẳng lưng.
Thương người đồng chí rõ tài năng.
Lòng đau dạ xót cao xanh thấu.
Nghĩa nặng tình sâu ai sánh bằng.
Chí cả sáng soi vầng nhật nguyệt
Tình chung u uất mấy tuần trăng
Duyên vàng thôi lỡ nào ân hận.
Sông núi hồn thiêng có thấu chăng.

Tưởng nhớ nhà chí sĩ.
NGUYỄN AN NINH

Trọn đời dâng hiến quả tim hồng.
Đất Mẹ rạng ngời gương tận trung.
Tìm lối tự do đền nợ nước
Chỉ đường độc lập trả thù chung.
Viết văn hun đúc lòng dân tộc
Diễn thuyết hùng hồn lời núi sông
Cái bả vinh hoa nào đếm xỉa.
Muôn đời tổ quốc nhớ ơn Ông.

CHUNG TIẾNG LÒNG
Thắp nến tri ân hồn núi sông
Đốt nhang tưởng nhớ hãy ghi công
Bao hồn tử sĩ đôi bờ réo
Bao kiếp thương binh muôn nẻo trông
Trịnh Nguyễn phân tranh hờn cố quốc
Bắc Nam chia cắt lệ non sông
Hồn thiêng dân tộc reo đầu núi
Xin hãy đồng tâm chung tiếng lòng

LỜI THỀ QUYẾT TỬ.
Tổ quốc đang cần xếp bút nghiên.
Đáp hồn sông núi chí Rồng Tiên.
Vì nền độc lập dâng xương máu
Bởi chữ tự do thân xác đền.
Tiếng thét xung phong vì lý tưởng
Lời thề quyết tử chắc lòng tin
Mùa thu huyết lệ hồng trang sử
Hà Nội kiên cường triệu trái tim.

QUYẾT TỬ ĐỂ TỔ QUỐC QUYẾT SINH.
Đáp lời sông núi quyết vùng lên.
Không hổ danh đời với tổ tiên.
Tổ quốc quyết sinh nơi chiến địa.
Thăng Long quyết tử chốn cung tên.
Sá gì tuổi trẻ thù nhà trả.
Chẳng tiếc ngày xanh nợ nước đền.
Độc lập tự do thời khắc điểm.
Mùa thu huyết lệ đã lưu tên.

CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ
Điện Biên Phủ thay đổi Đông Dương.
Chủ nghĩa thực dân cũng hết đường.
Giặc Pháp đầu hàng thời thế chuyển
Quân ta chiến thắng sử sang chương.
Mường Thanh xương máu hòa sông núi
Tây Bắc hồn thiêng linh khí vương.
Cuộc chiến vang danh toàn thế giới.
Việt Nam đánh bại một siêu cường

mayngan2