BỞI VÌ ĐÂU ?
Thiên hạ nhìn nhau tròn mắt coi
Bao năm danh tiếng đã đi đời
Có kẻ về hưu tính kế thoát
Có thằng chưa lộ tìm đường bơi
Anh hùng lao động giờ vô khám
Chiến sĩ thi đua nay hết thời
Lương lậu chưa no đành kiếm chút
Cả băng lên dĩa thế là toi
mayngan2