DỊCH HỌA
Dịch họa bao người vỡ lẽ ra
Ngồi trên đống của vẫn buồn so.
Nặng mùi tử khí vương ngoài ngõ
Thấy cảnh điêu tàn khắp phố xa.
Nhân loại đồng lòng chung sức gánh
Người đời hợp lực quyết tâm cao.
Vòng tay nhân ái sao cần thế
Xóa nỗi đau thương triệu triệu nhà
Mayngan2
29.3.2020