TRIỆU TẤM LÒNG
Cuộc sống vô vàn những khó khăn
Bao nhiêu cảnh khổ xót tâm can
Vòng tay nhân ái bao người thoát...
Chắp cánh ước mơ giúp thế nhân
Thắp sáng niềm tin thật ý nghĩa
Hành trình nhân đạo quý vô ngần.
Biết bao nghĩa cử trong đời sống
Kết nối yêu thương triệu tấm lòng
Mayngan2