ĐẠI DỊCH CORONA
Đại dịch kéo về họa thế gian
Căng đầu giải quyết mệt vô vàn
Doanh nhân méo mặt lo cầm cố
Thiên hạ hết hồn sợ lây lan
Thế giới bao người đang khốn khổ
Cõi trần lắm kẻ mở mồm than
Giầu hèn đâu kể tùy thần chết
Đã gọi tên ai đố có van
Mayngan2