TÂM SỰ TUỔI GIÀ
Khi đã về già dễ tủi thân
Thường nghiêng tai ngóng tiếng thời gian
Muốn đàn con cháu luôn chăm sóc
Muốn mọi người thân đến vấn an.
Hay nghĩ mà suy thương dĩ vãng
Hay ngồi mà tưởng nhớ ngày xuân.
Chân mòn gối mỏi cần xoa bóp
Trái gió trở trời lại thở than
Mayngan2