https://m.youtube.com/watch?v=9r_L5_tkRb8

Td chưa có dịp sờ thử chiếc bàn đó. Cũng tin là do tự kỷ ám thị dẫn đến tay tự đẩy bàn đi. Nhưng xem video này thì thấy khả năng bàn tự xoay là 80% là sự thật. Ơn chỗ là cô Xuka này ko sờ tay vào bàn mà nó vẫn xoay. Cộng với vận tốc xoay của bàn là nhanh dần đều. Khác với chuyển động của bụng cô ấy (tránh trường hợp cô ấy dùng bụng đẩy bàn).