Trích dẫn Nguyên văn bởi Love_Tamlinh Xem Bài Gởi
Vũ Trụ giống như cái nhà. Cái nhà thì vô tính, nhưng Người trong nhà thì có phân giới tính bạn àh. Hihi.

Vũ Trụ là tổng thể của Thiên, Địa, Nhân. Trong đó Thiên (+), Địa (-) là cân bằng. Do đó Nhân phải có đủ (+) và (-) mới đạt sự cân bằng.
Cau tra loi nay hay qua!