Dạo này cháu thấy PT hơi im hơi chúng ta nên làm sôi động lại chủ đề này , cháu rất mong dc biết thêm nhìu bí pháp của Phong thủy chúng ta nên đưa ra các vấn đề nan giải để cùng nhau giải quyết hay đặt ra các ví dụ về nhà ở để cúng giúp dỡ họ