VẪN CẦN TUYỂN NGỪI IU KIÊM ĐẦU NẬU BÁN THUỐC SƠN ĐÔNG CHO DR.LONIST TRÊN MỌI MIỀN ĐẤT NƯỚC.
GỬI VỀ 100 GÓI ( GIÁ BÁN RA 150USD/GÓI ) TRỊ BÁ BỆNH KỂ CẢ UNG THƯ MÁU.
NGƯỜI YÊU ĐƯỢC HƯỞNG 50 GÓI X $150 = $7500
SỐ LƯỢNG GÓI THUỐC ĂN CHIA CÓ THỂ TỶ LỆ THUẬN HAY TỶ LỆ NGHỊCH VỚI NHAN SẮC VÀ KỸ NĂNG HẦU HẠ.


Contact :
1/ Dr.Lonist@banhve.ca
2/ Dr.Lonist@bombfactory.ca
3/ Dr.Lonist@BotatRauxanh.ca

4/ Dr.Lonist@Anmaytinhduc.ca
5/ +1-416-992-8779