Từ nhỏ em đã được quy y cửa Phật .
Đã từng ăn chay trường. Nhưng niềm tin ko mạnh .
Nhưng từ khi các bác của em ( đã theo.đạo CDTKPD ) hướng cho em về đạo .
Nay em có thắc mắc là em có thể theo Đạo Cao đài được ko ?
Cho em lời khuyên với các huynh , tỷ ơi .