Đại ca "thần lô thánh chủ" phán như tự thân trải nghiệm vậy. Chắc đại ca từng bắt tay Chúa Jesus gì đó cùng hàng bồ tát, chư phật rồi hen. Chắc đại ca từng dùng cái hột nhãn của đại ca để soi thấu trời đất rồi ngồi dán mắt màn hình tưởng tượng mình như giáo chủ hen? Chúc mừng đại ca đã viết nên một tiểu thuyết hài hài rất thành công.

Ai mà thiếu kiến thức nghe đại ca vẽ chắc ngáo luôn. Không biết đại ca đọc sách vở gì mà viết sai chính tả kinh thế?