Trích dẫn Nguyên văn bởi dieungoc2552 Xem Bài Gởi
Cảm ơn huynh Vương Chu, DN lúctrc thường k để ý lắm chuyện này, có thể là do vì đã quen nhìn thấy từ nhỏ, dần cảm thấy quen thuộc chăng... Đôi lúc,m có thể nhìn thấy đc thần khí của ng khác,rất chuẩn nhé, dù ng đó đóng gỉ hay ngụy trng kiểu gì cũng k ảnh hưởng đến việc "nhìn" củ DN ( bạn DN nói đó là sự khác biệt so với việc xem tướng). K biết như vậy là đã được khai nhãn chưa nhỉ? hay khai nhãn là phải có minh sư làm lễ mới đc khai nhãn vậy các huynh-tỷ?
minh' khai nhan cho ban dk.ban co căn minh vd ngay bay giơ` đang la' dip
tet ai cung vui mung ' va' co ' cam? giac' hơn' hơ ? nâng nâng.con' khi đi
tang lê~ thi cam? thay' buôn' buôn' vay khi ban nhin xem ngươi' ta co' phuoc ' hay
co' hoa giau hay nghe' thi ban cung co' cam? nhân nhưng chăng? qua
la' cai' tha luc no ' khac đi không phải la vui mung hơn' hơ? nua ma cai tha
luc cua cai' giau' cai' phuoc' no khac'. minh' chi tu đe xem minh' tu dung'
4 chu~ cam nhan tha luc.vd ngay la khi ban đen môt nha' ma ban tư nhiên
thay cai' âm âm ta' ta' thi la ban đa gap ngươi' âm rui do.chinh cai' âm âm ta' ta'
ay' goi la tha luc do.đôi khi chi? cân nhin' vao`anh cua ngươi' đa khuat co the biet dk la ngươi' ta chet co' nhap dk mô không.tom lai la'k tuy' vao`cam nhan tha luc cua cac ban.minh chi chia se? nhưng gi tu dk không phai thay'