Bộ mặt thật của đám " thùng rỗng" nhà " thầy Mỗ " - Thiên Sứ ( có thể đọc lộn lại) Nguyễn Vũ Tuấn Anh
Chuyên gia chắc là cái danh các "thầy Mỗ" tự phong cho nhau ấy nhỉ
https://www.facebook.com/nhu.nhien.9...0660736&type=3