Bạn MN mến,
Hơi bị bất công một chút nha. Sau NN chưa thấy đôi liễn của dòng họ Nguyễn vậy? Nếu NN thấy không lầm trong cõi giới vô hình thì dòng họ Nguyễn cũng là một dòng tộc lớn đấy. 😉

NN thấy ở đây dòng họ Trần cũng có nhiều câu liễn hơn các dòng tộc khác. Thì khỏi nói dòng họ Trần cũng có nhiều chuyện rất là tốt trong cõi giới vô hình. Như vị Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Ngài bây giờ là một vị Bồ Tát thật sự đấy. Hay ông Trần Hưng Đạo mà nước mình ai cũng biết. NN thấy hình như ông Trần Hưng Đạo đã được cái mà mình gọi là vị Thánh thì ông Trần Hưng Đạo dã được “phong” trong cõi giới vô hình đó. Và còn nhiều chuyện về dòng họ này mà trong thời mà hình như bên Tiên Gia gọi là Thời Thánh Đức thì dòng họ Trần này sẽ có người trong dòng tộc sẽ đóng một vài trò rất lá quan trọng mà NN không muốn nói nhiều vì đây là chuyện ở trển và bên phía Tiên Gia.

Vài hàng trò chuyện.

Thân
NN