e nghe nói vạn pháp quy tông nhiều nhưng ít nghe nói đến bùa chú? mà e thấy trong diễn đàn này nói toàn về bùa chú nhỷ? có phải toàn bộ phép thuật đều có trong vạn pháp quy tông k? bản thân ông nội e là thầy cúng giỏi nhất ở quê e? :rose: tổ tiên e có thể sử dụng vạn pháp quy tông. có thể biến giấy thành tiền, sick032 ngồi trên thúng bay trên mây sick032 (những ai biết và tin thì chắc chắn sẽ biết những phép này), có thể tàng hình,... :rolling_eyes:khi sử dụng vạn pháp quy tông thì bạn chính là 1 phù thủy chứ không phải thần tiên. trong quyển vạn pháp quy tông có rất nhiều phép thuật. ông e ở tận trên núi nên mùa hè năm ngoái e đã về ở để định học vạn pháp quy tông. nhưng ngay ngày đầu tiên đã không thể hoc.vì 1 cái rất dễ mà cũng rất khó.107 dap dauvì không thể k... tất cả những ai đọc bài của e hãy đoán từ e viết thiếu là từ gì ? đoán được thì e mới tin là đã tưng đc nghe hay thử học qua vạn pháp quy tông.từ đó gồm 5 chữ, bắt đầu bằng chứ K và cuối từ là chứ G (ví dụ từ hoàng bắt đầu bằng chứ H và cuối từ là chứ G ) ignored