Nhà mình thờ 3 vị Quán thế âm bồ tát, Cửu thiên quyền nữ và Quan Công cùng 1 nơi trên bàn thờ thì có sao ko? Mình nghe nói ko nên thờ Quan âm bồ tát với Quan Công chung 1 chỗ?