đồng ý là bạn có tha thiết tầm sư học đạo sư thì nhiều mà đạo thì ỡ trong người bạn,theo tôi thì phãi biết bạn đang khác nước mà bạn cần nước nào thì cho nước đó mới đúng,chứ bạn đang cần rượu,mà đem cape cho bạn thì trật lất phãi không ạ,bạn cứ sống chan hoà cùng mọi người thương yêu tất cã sống thật với lòng mình,làm tròn bỗn phận một con người,không thương thì đừng ghét, không cho thì đừng lấy, không giúp thì đừng hại, không cứu thì đừng ghiết,phật cũng ta mà ma cũng ta cuộc sống cũa chúng ta trong cuộc đời đầy dãy những cám dỗ nhiều thăng trầm,ta hãy nhìn vào mình là chính không chạy theo đúng sai tiện ác chánh tà,vì sao ,vì tất cã là phật pháp có nó ta mới thấy ta,nó luôn tồn tại đễ cho ta tìm được lối đi chúc bạn thành công,0913173405