Mong Huynh chỉ gíup ,Tb có đứa em bà con ,không biết nó bị như thế nào? có lúc nó nói chuyện không bìnhthường,lâu lâu Tb líêc nhìn thấy cặpnó mắt đỏ, mặt đỏ, nhìn giống như tà ám, có 1 lần nó cởi áo giữa thanh thiên bạch nhật hết hồn,có lúc bình thường, có lúc nó nói chuyện không đâu vào đâu.Có người nói nó bị ếm,có người nói nó sử dụng bùa phép nhìêu, hoặc để bậy hay bị mất.