CÁC bác ơi cho trí hỏi một vấn đề.trí có 1 người chị có 2 cái thai 1 bị hư khi 3 tháng 1 bị bỏ khi 3 tháng cách nay đã hơn 20 năm,người chị này hay bị nhức đầu và nặng vai,đi xem thầy, bà thầy nói có vong của 2 đứa con theo bây giờ phải gỡ ra và gởi nó cho thầy để thầy cho đi học.sau khi coi xong bà thầy bảo chị tôi vào một cái nhà toàn thờ vong để gửi ,khi bước vào thì chị tôi không thể nào bước ra được chị chỉ biết lết thôi chứ đi không nổi phải nhờ bà thầy vào để dìu ra,từ đó trở về sau chị tôi đi bất cứ nơi nào có thờ vong nhiều thì bị phản ứng rất mạnh:bị nóng mặt như là bị ai xát ớt vào mặt ,và bị nóng rát ở phía sau cổ,rất mệt .khi đi chùa có một sư phụ nói chị này bị mở luân xa cần đóng lại nhưng sư phụ không có cách nào đóng lại được.Các anh chị cho em hỏi làm cách nào để chị em khỏi cái bệnh như vậy,và bà thầy kia Có phải cố tình để chị em vào cái nhà ma đó hay không ,vì theo em hỏi thì ai lên bà ta xem bói,và khi bà ấy nói có vong theo thì đều đưa vào cái nhà ma đó để cúng .như trí nhờ các bác giúp đỡ,chúc các bác an lành và may mắn