cám ơn rất nhiều vì đã cho minh thêm kiến thức trong cuộc sống