NN rất ủng hộ về việc không nên photocopy vì tác giả cũng cần phải có lương, phải "có thực mới vực được đạo". NN cũng mong các huynh, tỉ mỗi người giúp một tay, mua sách của chú Kim Cang thì sau này, chú có tiền mới có thêm in thêm sách cho chúng ta cùng học tập.

Thân
NN