Trích dẫn Nguyên văn bởi thiênlôi Xem Bài Gởi
có lý có lý... nên các bài chỉ là tham khảo... nếu có đụng chạm ai xin thứ lỗi
Bạn nói rất đúng ... xem tử vi chỉ là tham khảo hướng đi cho cuộc đời ..chẳng có thầy nào dám quả quyết "...tôi xem cho bạn đúng chăm phần chăm.." cả ,hì hì :D