Trích dẫn Nguyên văn bởi XuanPhong Xem Bài Gởi
Người chưa học chưa biết. Kẻ chưa hành chưa thông. Luận bàn không chứng. Thực hành là tự chứng. Chứng rồi mới minh. Minh mới rõ đâu thực chổ hư.
Chân lý đơn giản biết bao
Cảm ơn lời nói đi vào trong tâm
Chỉ người chưa biết hành thâm
Không tu mà lại thọc đâm chuyện người
Mong cho đầy ắp tiếng cười
Vô hình thế giới người người mến yêu
Sửa cho lời nói mỹ miều
Nắn cho câu chữ mang điều dựng xây
Vô hình thế giới từ đây
Không còn những cảnh đi gây chuyện người
Gió xuân đã thổi mát tươi
Cỏ cây tươi tốt lòng người thảnh thơi
Chuyện đạo với cả chuyện đời
Có thực mới chứng, hành thời mới thông
Lạnh lùng,ảm đạm mùa đông
Qua rồi bạn hỡi tâm không đừng buồn
Thủy hỏa đắp đổi luôn luôn
Xuân phong đã nổi chuyện buồn sẽ qua.