HOÀI CẢM ( THUẬT HOÀI)

Thời thế vần xoay tuổi đã già

Mênh mông trời đất một bài ca

Gặp thời vô loại cười vênh váo

Lỡ vận anh hùng ngậm xót xa

Phò chúa những mong nâng trục địa

Rửa binh mơ được tới thiên hà

Đầu bạc khó lòng xoay vận nước

Mấy độ mài gươm bóng nguyệt tà


Đây là bài thơ duy nhất của danh tướng ĐẶNG DUNG thời HẬU TRẦN, và đây cũng là bản dịch hay nhất mà tôi biết, tiếc rằng không nhớ là ai dịch