Theo thông tin của bạn Allrespect đã điện thoại thông báo rằng nick Allrespect của bạn bị người khác sử dụng từ ngày 20/07/2011, post bài không đúng sự thật, và bạn cho biết đích danh người sử dụng nick của bạn chính là Minh Đài, và đề nghị khóa nick Allrespect này.

Nay thông báo để mọi người được biết.