Ban nick minbanking 2 ngày do lập topic kêu gọi vào spam lấy điểm
Ban nick Ông Kẹ 2 ngày do chửi tục

Diễn đàn không chấp nhận spam k mục đích, các nick cũng sẽ bị rà các câu spam vô nghĩa để xóa do vậy điểm số k quan trọng.

Sắp tới diễn đàn thiết kế Phạt thành viên tự động, ví dụ nếu 1 thành viên bị mod xóa 1 bài vi phạm nghĩa là bị 1 điểm xấu, đăng nhầm chuồng cũng nhận 1 điểm xấu... cứ sau 1 số điểm nhất định nào đó hệ thống sẽ tự động bị Ban nịk 2,3,ngày, 1 tuần tùy theo điểm nhiều hay ít