Trích dẫn Nguyên văn bởi tritueT Xem Bài Gởi
Xin chào,
Xin hỏi TGVH không có chat trực tiếp à? thanks,
Bạn nhìn trên thanh tiêu đề của diễn đàn, chọn CHATBOX FULL. Thân ái.