Xin chào các thầy, nghe nói Huỳnh Đình Kinh có nhiều công dụng lắm, (nhưng tiếc là tại hạ không có, các thầy nào có cho xin) không biết là đúng không mong các thầy nào biết giúp đở để hiểu biết thêm.