Trích dẫn Nguyên văn bởi Thời Gian Xem Bài Gởi
Kệ nó đi, nó chỉ là tên lại cái thôi.
chú có hàng để băm chưa mà chê ng ta lại cái..hử..hihii