hjk hjk các bác ơi chuyện là thế này em bị bênh nóng gan 2 3 năm nay rồi uống thuốc thì đỡ đc 2 3 tuần rồi bị lại chiệu chứng cũa bênh nóng gan là cứ tối đên là nỗi hột y như mày đay luôn hjk hjk khó chịu lắm mà em bị 2 3 năm rồi muốn chết luôn ak rồi mấy tháng gần đây em lại bị nóng ỡ phần giữa ngực nóng ghê lắm vừa ngữa vừa nóng ai chụi nỗi tồi nào cũng ngũ không đc hết sáng hết là ngũ bù :D mà em bị 2 3 năm rồi người ta chĩ cho đũ thuốc hết mà chẵng hết các bác giúp em với đi
Cám Ơn trướt luôn