Vào lúc 10h45 khuya nay, đã chuẩn bị hình thành cơn bão TUPHONG3000 tại khu vực Hội Viên Tự Giới Thiệu. Dự kiến cơn bão sẽ đổ bộ vào NGUPHUONGCHUPHAT trong 24h tới.
Tất cả anh em nhà Spammer chuẩn bị tinh thần nha.
Mọi tin tức sẽ thường xuyên được cập nhật tại quán cóc Spam.