chào các thầy . Lúc trước con có dại nên phá thai .. khi đó 1 người chị họ của con dắt con đi va khi xong đưa con ve nha nghĩ ngơi .. Kề từ xay ra chuyen đó gia đinh chị họ của con gap nhieu xui xeo , va mọi chuyện ko xuông sẽ . Đi đi coi thầy người ta nói bị long tử .. các thấy có cách giải ko ? xin hãy chỉ giúp con.. Con rất ăn năn hối lỗi với những gi con lam... nếu có thể chết để chuộc lại lỗi lầm con cũng chấp nhập .. Nhưng con ko muốn liên lụy chị con va gia đình .. Xin các thấy ở đây giúp con.. Va còn cũng xin ở đây chỉ con làm sao co thể siêu độ con của con.. con co nên tim đến thây tâm linh để có thề nói 1 loi xin loi voi con của con ko ?